Tämä on Häiriköt-päämajan parodiasivu, eikä tällä sivulla myydä mitään ja meidän mielestä minkään eläimen ei pitäisi päätyä ruokalautaselle. Mikäli tämän sivun kuvat ja/tai täällä linkatut artikkelit järkyttivät ja/tai loukkasivat sinua, on syy todennäköisesti yhteiskunnassa.

 

Häiriköt-päämaja tutkii kulttuurihäirinnän ominaisuuksia ja soveltamistapoja. Kulttuurihäirintä on termi, jolla tarkoitetaan poliittisen taiteen ja luovan aktivismin rajapinnasta löytyvää toimintaa. Häiriköt yhdistävät kulttuurihäirinnän ja tieteellisen tutkimuksen, ja samalla tutkivat uusia tapoja tehdä tiedeviestintää. Koneen Säätiö tukee Häiriköt-päämajan toimintaa.

Lisää kulttuurihäirinnästä voi lukea osoitteesta häiriköt.fi, facebook.com/hairikot sekä Voima-lehdestä. Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakkoset -teos (Into Kustannus, 2013) on myös hyvä paikka aloittaa.

 

Mikäli yhteiskuntamme omituisen kaksijakoinen ja ristiriitainen suhde eläimiin kiinnostaa, niin aihetta on tutkittu verrattoman paljon – myös Suomessa.

Saara Kupsala Itä-Suomen yliopistolta on tutkinut eläinkuvastoa osana suomalaista eläinkeskustelua. Tähän tutkimukseen voi perehtyä tarkemmin täällä.

Elisa Aaltola toimii Itä-Suomen yliopiston tutkijana, joka keskittyy eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiseen filosofiaan. Hänen ajatuksiinsa voi tutustua blogissa ja tieteellisiin kirjoituksiin täällä.

Kuluttajien suhdetta eläinperäisiin tuotteisiin on tutkinut tutkijatohtori Markus Vinnari Tampereen yliopistolta. Hänen kirjoituksiinsa voi tutustua blogissa ja väitöstutkimus Past, present and future of eating meat in Finland on luettavissa täällä.